007160-007163

Diposting oleh Bisa pada 09:14, 08-Jan-12

Thumbnail160. Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya : "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!". Maka memancarlah daripadanya duabelas mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Dan Kami naungkan awan di atas mereka dan Kami turunkan kepada mereka manna dan salwa (1). (Kami berfirman);... [Baca selengkapnya]

007156-007159

Diposting oleh Bisa pada 07:10, 08-Jan-12

Thumbnail156. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami". 157. (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi... [Baca selengkapnya]

007150-007155

Diposting oleh Bisa pada 05:17, 08-Jan-12

Thumbnail150. Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati berkatalah dia : "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku ! Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu ?" (1) Dan Musapun melemparkan luh-luh (2) (Taurat) itu dan memegang (rambut) kepala saudaranya (Harun) sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata : "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah... [Baca selengkapnya]

007144-007149

Diposting oleh Bisa pada 22:31, 07-Jan-12

Thumbnail144. Allah berfirman: "Hai Musa sesungguhnya Aku memilih (melebihkan) kamu dari manusia yang lain (di masamu) untuk membawa risalah-Ku dan untuk berbicara langsung dengan-Ku, sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur". 145. Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh (1) (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu;... [Baca selengkapnya]

007138-007143

Diposting oleh Bisa pada 17:43, 24-Des-11

Thumbnail138. Dan Kami seberangkan Bani Israil ke seberang lautan itu (1), maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israil berkata: "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan (berhala)". Musa menjawab: "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui (sifat-sifat Tuhan)". 139. Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya... [Baca selengkapnya]

007131-007137

Diposting oleh Bisa pada 17:23, 24-Des-11

Thumbnail131. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: "Ini adalah karena (usaha) kami". Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. 132. Mereka berkata: "Bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka... [Baca selengkapnya]

007121-007130

Diposting oleh Bisa pada 15:59, 24-Des-11

Thumbnail121. Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, 122. "(yaitu) Tuhan Musa dan Harun". 123. Fir’aun berkata: "Apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu?, sesungguhnya (perbuatan) ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini, untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya; maka kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu ini); 124. demi, sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan... [Baca selengkapnya]

007105-007120

Diposting oleh Bisa pada 07:32, 24-Des-11

Thumbnail105. wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah, kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israil (pergi) bersama aku". 106. Fir’aun menjawab: "Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika (betul) kamu termasuk orang-orang yang benar". 107. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular... [Baca selengkapnya]

007096-007104

Diposting oleh Bisa pada 09:08, 21-Des-11

Thumbnail96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. 97. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? 98. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari... [Baca selengkapnya]

007088-007095

Diposting oleh Bisa pada 07:53, 21-Des-11

ThumbnailJUZ 9 88. Pemuka-pemuka dari kaum Syu’aib yang menyombongkan diri berkata: "Sesungguhnya kami akan mengusir kamu hai Syu’aib dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, kecuali kamu kembali kepada agama kami". Berkata Syu’aib: "Dan apakah (kamu akan mengusir kami), kendatipun kami tidak menyukainya?" 89. Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah, jika kami kembali kepada agamamu, sesudah Allah melepaskan kami... [Baca selengkapnya]